Haber

TÜİK: Türkiye nüfusunun %26,5’ini çocuklar oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibari ile Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 olurken, bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3’ü erkek, %48,7’si kızdır. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfusu 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken bu oran 1990’da %41,8 ve 2022’de %26,5 idi.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörülmektedir.

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımı, 1935-1990
TÜİK, Nüfus Varsayımları, 2000
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2022
TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2030-2080

Türkiye’nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında AB çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,1 oldu. AB üyesi ülkeler arasında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerin sırasıyla %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa ve %21,0 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler sırasıyla %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz ve %15,9 ile Malta oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinin üzerinde olduğu görüldü.

Şanlıurfa, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il oldu.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusu içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde 2022 yılında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise %16,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %17,7 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli izledi.

Türkiye’de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğu olan hanelerin oranı yüzde 44,3 oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hane sayısı 26 milyon 75 bin 365 oldu. Hanelerin %44,3’ünün 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğu olduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğu olan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin ise Tunceli olduğu görülmektedir. %29.0

 

En az bir çocuğu olan hanelerin %18,9’unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,4’ünde iki çocuk, %6,5’inde üç çocuk, %2,2’sinde dört çocuk, %1, 3’ünde beş ve daha fazla çocuk vardı. onlardan.

 

2022 yılında çocuk nüfusun %29,4’ünün 5-9 yaş grubunda olduğu tespit edildi.

 

Çocuk nüfus yaş kümelerine göre incelendiğinde 2017 yılında çocuk nüfusun %28,3’ü 0-4 yaş grubunda, %27,7’si 5-9 yaş grubunda, %27,1’i 10-14 yaş grubunda yer almaktadır. grubunda ve %16, 8’i 15-17 yaş grubunda yer alırken, 2022 yılında %25,1’i 0-4 yaş grubunda, %29,4’ü 5-9 yaş grubunda, %28,5’i 10 yaş grubunda yer almaktadır. -14 yaş grubu ve %17.0’ının 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.

2021’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 oldu

 

Doğum istatistiklerine göre 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 oldu. Doğan bebeklerin 554 bin 41’i erkek, 525 bin 801’i kız oldu. Canlı doğan bebeklerin %96,9’u tekil, %3,0’ı ikiz, %0,1’i üçüz ve üzeri idi.

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanede doğum oranı 2010 yılında %91,6 iken 2021 yılında %97,5 oldu.

 

Bebeklere verilen en ünlü erkek ismi Alparslan, Zeynep oldu.

 

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere verilen en bilinen erkek bebek isimleri Alparslan, Yusuf ve Miraç; En çok tanınan kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332’sine Alparslan, 6 bin 370’ine Yusuf, 5 bin 43’üne Miraç, 8 bin 876’sına Zeynep, 6 bin 845’ine Asel ve 6 bin 830’una Defne adı verildi.

 

Türkiye’de 2022’de 0-17 yaş arası çocuklarda en çok kullanılan erkek isimleri Yusuf, Mustafa ve Mehmet; Kızların isimlerinin Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

 

Çocuk bağımlılık oranı 2022’de %32,3 oldu

 

Toplam yaş bağımlılık oranı, 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen 0-14 yaş grubundan 65 yaş ve üzeri kişi sayısı olarak tanımlanmaktadır. ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam yaş bağımlılık oranı %46,8 oldu. 15-64 yaş grubundaki 100 kişiye düşen 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise %32,3 oldu.

 

Beş yaşındakilerin net okullulaşma oranı %81,6 oldu

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim istatistiklerine göre okul öncesi düzeyde beş yaş net okullaşma oranı 2020/’21 akademik yılında %56,9 iken, 2021/’22 akademik yılında %81,6 oldu. yıl. Beş yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde bu oran erkeklerde %81,9, kızlarda ise %81,4 oldu.

 

2021/’22 akademik yılında ilköğretim düzeyinde net okullaşma oranı %93,2, orta öğretim düzeyinde net okullaşma oranı %89,8 ve orta düzeyde net okullaşma oranı %89,7 oldu.

Eğitim kademelerinde okulu tamamlama oranları arttı

 

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre eğitim düzeyi ve cinsiyete göre okulu tamamlama oranları incelendiğinde yıllar itibariyle artış gözlenmektedir. 2016/’17 eğitim ve öğretim döneminde ilkokulu tamamlama oranı %98,3 iken, 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde bu oran %98,4 oldu. 2016/’17 eğitim ve öğretim döneminde ortaokulu tamamlama oranı %88,9 iken, 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde bu oran %96,4 oldu. Orta öğretimi tamamlama oranı %62,9’dan %77,9’a yükseldi.

 

Ortaokulu tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde 2021/’22 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkeklerde %76,2, kızlarda ise %79,6 olduğu görüldü.

Günde en az bir kez dişlerini fırçalayan 3-17 yaş arası çocukların oranı %66,5 oldu.

 

Türkiye Çocukları Araştırması sonuçlarına göre anneleri/birincil bakıcıları tarafından günde en az bir kez dişlerini fırçaladığını belirten 3-17 yaş grubundaki çocukların oranı %66,5’tir. Günde en az bir kez dişlerini fırçaladığını belirten 3-17 yaş grubundaki kızların oranı %73,4 iken, aynı yaş grubundaki erkeklerin oranı %60,0’dır.

 

Yaş gruplarına göre diş fırçalama oranları incelendiğinde çocukların yaşla birlikte diş fırçalama oranlarının arttığı görüldü. Günde en az bir kez dişlerini fırçaladığını belirten 3-5 yaş grubundaki çocukların oranı %52,1 iken, 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %75,9 oldu.

5-17 yaş grubunda konsantre olmakta güçlük çeken çocukların oranı yüzde 1,4 oldu

 

Türkiye Çocuk Araştırması sonuçlarına göre, ilgili fonksiyon alanında zorluk yaşayan ya da hiç yapamayan çocuklar incelendiğinde, 5-17 yaş grubundaki çocukların görme güçlüğü yaşadıklarını belirtenlerin oranı anneleri/bakım verenleri %1,0, aynı yaş grubunda işitme güçlüğü yaşadığı belirtilen çocukların oranı ise %0’dır. 2, çocukların %1,1’i yürümekte, %0,9’u kendine bakmakta güçlük çektiğini belirtmiştir.

 

5-17 yaş grubundaki çocukların %0,8’i anneleri/birincil bakıcıları tarafından iletişim kurmakta güçlük çektiğini, aynı yaş grubundaki çocukların %1,5’i öğrenme güçlüğü yaşadığını, %1,1’i ise hatırlamada zorluk. Değişikliği kabullenmekte güçlük çektiğini belirten çocukların oranı %2,1, davranış kontrolünü sağlamada güçlük yaşayan çocukların oranı %1,6 ve arkadaş edinmekte güçlük çeken çocukların oranı %2,1 oldu.

 

Anneleri/birincil bakıcıları tarafından her gün korku yaşadıklarını bildiren 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı %7,3 iken, aynı yaş grubunda her gün kendini depresif hissettiği bildirilen çocukların oranı , %4,7 idi.

Okul derslerinin baskısı altında hisseden 6-17 yaş arası çocukların oranı %13,4 oldu

 

Türkiye Çocuk Araştırması sonuçlarına göre, anneleri/birincil bakıcıları tarafından okul derslerinin baskısı altında hissettikleri belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,4’tür. Okul derslerinin baskısı altında hissettiğini ifade eden 6-17 yaş grubundaki erkeklerin oranı %12,7 iken aynı yaş grubundaki kızların oranı %14,1 oldu.

 

15-17 yaş grubunda kendini okul derslerinin baskısı altında hissetme oranının %14,3 olduğu görüldü. Okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-9 yaş grubundaki çocukların oranının %12,1, 10-12 yaş grubundaki çocukların oranının %14,0 olduğu görüldü. 13-14 yaş grubundaki çocukların oranı ise %13,8’dir.

Diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan 6-17 yaş arası çocukların oranı %13,8 oldu.

 

Türkiye Çocuk Araştırması sonuçlarına göre, anneleri/birincil bakıcıları tarafından ayda en az birkaç kez başka çocuklar tarafından zorbalığa uğradığı bildirilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,8’dir.

 

6-17 yaş grubundaki çocukların ayda en az birkaç kez anneleri/birincil bakıcıları tarafından alay edildiğini belirtenlerin oranı %7,7 iken, aynı yaş grubundaki çocukların kasıtlı olarak dışlandığı belirtilenlerin oranı diğer çocuklar tarafından ayda en az birkaç kez %7,2’dir. oldu.

 

Memnun veya orta derecede hoş hissettiğini belirten çocukların oranı %96,7’dir.

 

Türkiye Çocukları Araştırması sonuçlarına göre, 13-17 yaş grubundaki çocukların hayatları boyunca kendilerini doyumlu hissettiklerini belirtenlerin oranı %69,1 olurken, aynı yaş grubunda orta derecede keyifli hisseden çocukların oranı ise %69,1 oldu. %27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,4 oldu.

 

13-17 yaş grubundan memnun olduğunu belirten erkeklerin oranı %71,4 iken, aynı yaş grubunda orta derecede memnun olan erkeklerin oranı %25,6, mutsuz hissedenlerin oranı ise %2,9 oldu. .

 

13-17 yaş grubundan memnun olduğunu belirten kızların oranı %66,5 iken, aynı yaş grubunda orta derecede hoş hissedenlerin oranı %29,6, mutsuz hissedenlerin oranı ise %3,9 oldu. .

Resmi kız çocuğu evlilikleri azaldı

 

Evlilik istatistiklerine göre 2002 yılında 16-17 yaş arası kızların resmi nikahlarının toplam resmi nikahlar içindeki oranı %7,3 iken bu oran 2022’de %2,0’ye gerilemiştir. aynı yaş grubunda toplam resmi nikahlara oranı 2002’de %0,5 iken bu oran 2022’de %0,1 oldu.

15-17 yaş arası çocuklar için işgücüne katılım oranı %18,7 oldu.

 

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 sonuçlarına göre 15-17 yaş arası çocukların işgücüne katılma oranı %18,7 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde bu oranın erkeklerde %27,0, kızlarda ise %10,0 olduğu görülmektedir.

 

Babası ölen çocuk sayısı 266 bin 532 oldu

 

ADNKS sonuçlarına göre 22 milyon 578 bin 378 çocuklu nüfus içinde 2022 yılında babasını kaybeden çocuk sayısının 266 bin 532, annesi vefat eden çocuk sayısının 81 bin 420, babasını kaybeden çocuk sayısının ise 81 bin 420 olduğu görüldü. annesi ve babasını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 219 oldu.

 

Koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı 9 bin 11’e ulaştı

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde kurum bakımı altındaki çocuk sayısı 14.141 oldu. Mevcut koruyucu aile sayısı 7 bin 439, koruyucu ailelerin baktığı çocuk sayısı ise 9 bin 11. 2022’de evlat edinilen çocuk sayısı 556’ya ulaştı.

 

Boşanma davaları sonucunda velayet annesine verilen çocukların oranı yüzde 75,7 oldu

 

Boşanma istatistiklerine göre 2022 yılında boşanan çift sayısı 180 bin 954 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 180 bin 592 çocuğa velayet verildi. Çocukların velayetinin %75,7’sinin anneye, %24,3’ünün ise babaya verildiği görüldü.

 

Çocuklar çoğunlukla dış yaralanmalar ve zehirlenmeler sonucu öldü.

 

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında 1-17 yaş grubundaki en fazla çocuk ölümü dış yaralanmalar ve zehirlenmelerden kaynaklandı. 1-17 yaş arası ilahiyat dersi nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 2021’de 1.313 oldu. Sınır sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 893, iyi huylu ve maküla tümörleri nedeniyle 669 çocuk, Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 429 çocuk.

Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

 

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre bebek ölüm hızı 2009 yılında binde 13,9 iken 2021 yılında binde 9,2’ye geriledi. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde bebek ölüm hızının düştüğü görüldü. 2009-2021 yılları arasında erkek bebeklerde binde 14,6’dan binde 9,8’e, kız bebeklerde ise binde 13,1’den binde 8,6’ya yükseldi.

 

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı 2009’da binde 17,7 iken 2021’de binde 11,2’ye düştü. Beş yaş altı ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde; 2009-2021 ortasında beş yaş altı ölüm oranının erkeklerde binde 18,5’ten binde 11,9’a, kızlarda binde 16,8’den binde 10,5’e gerilediği görüldü.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

haber-aydincik.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu